‘You’re the solution!’ der Woody Harrelson


Ethos’un sözlük karşılığı, bir topluma rehber olan, onu biçimlendiren inançlar ve fikirler. Peter McGrain’in yazdığı ve yönettiği, Woody Harrelson’un sunduğu bu belgesel, çağımızın Ethos’unun bizi nasıl yıkıma götürdüğünü anlatıyor. Çevre, tüketim, savaş, kapitalism… Olaya seyirci kalmaktan da fenasını yapan ve bu yıkıcı unsurları kutsayan medya… Kar amacı gütmeyen belgesel bedava download edilebiliyor.

+ There are no comments

Add yours