!f Gaste yazdı: Orgazmın sırları – dil sürçmesi yok


!f gaste # 10
Fitaş IV / 17.00

Yazan: EZGİ AKDAĞ

The pleasure of living and the pleasure of the orgasm are identical. Extreme orgasm anxiety forms the basis of the general fear of life.” (Yaşama keyfi ve orgazm keyfi ikizidir. Aşırı orgazm kaygısı, yaşam korkusunun temellerini oluşturur.) Wilhelm Reich

Bu filmde özgürlük ve esaret; orgazm haykırışları ve yardım çığlıkları; gerçek ve kurmaca iç içe. Esaret zincirleri ise el yapımı…

!f Kült bölümünde Altyazı Aylık Sinema Dergisi’nin sunduğu W.R.: Organizmanın Sırları, Wilhelm Reich’ın öğretilerinden yola çıkılarak yapılmış bir film. İsmindeki W.R. onu temsil ediyor. Reich, Marksizmi psikanalizle uzlaştırmaya çalışan sıra dışı bir figür. Reich der ki; burjuva kurumlarının yıkılması için gerekli olan devrim, bedensel hazza ulaşmayı engelleyen faktörlerin ortadan kaldırılmasıyla tamamlanır. Reich ve yoldaşları bu amaçla bir labaratuvar kurup deneyler yapmışlar. Duyguların bedensel dışavurumunu inceleyen Vegetotherapy yöntemiyle, bireye bedensel özgürlüğünü geri kazandırmak istemişler. Hiciv ustası Makavejev arşiv görüntüleri, söyleşiler ve video görüntülerinden oluşan bu kurmaca belgeselde, seyirciyle birlikte Reich’in cinsel devrimini keşfe çıkıyor.

Fakat bu filmin sadece bir belgesel olduğunu söylemek doğru olmaz. Zira, Makavejev, yaşanmış gerçek anları önümüze serdikten sonra Milena’yla tanıştırır bizi. Milena ve yoldaşları Reich gibi özgür seksi savunur; orgazmla birlikte açığa çıkan büyük enerjiyle büyülenir ve bunun devrimin ayrılmaz, gerekli bir parçası olduğunu düşünürler. Makavejev’in milenkası Milena, (Franz Kafka Milena’ya mektuplarda söz oyunu yapıp, ona sevgili anlamına gelen milenka diye seslenir) filmde özgür seksin savunuculuğundan daha büyük bir misyon taşır; onun Rus artistik patinaj şampiyonuyla olan aşkı, aslında çok daha büyük başka bir aşkı sembolize eder.

Bu filmin porno-akademik özgürlük tartışmaları ve üniversitelerde polislerin baskıcı varlığı tartışmalarının üzerine seçilmesi çok anlamlı. Altyazı ve !f, kimin kimi kimden koruduğunun sorgulandığı bir zamanda çok doğru bir eseri çok doğru bir platformda bize taşıyor. Marşlarla aşkların, küllenmiş kitaplarla çıplak vücutların buluştuğu W.R.: Organizmanın Sırları, mutlaka görülmesi gereken bir film.

Altyazı Tartışıyor – W.R.: Organizmanın Sırları: Altyazı yazarlarının W.R.: Organizmanın Sırları’nı masaya yatıracağı tartışma, 26 Şubat Cumartesi günü saat 19:00’da, The Hall’da.

gaste tam sayfa; read in english

+ There are no comments

Add yours