!f Gaste öneriyor: Sürdürülebilir yaşa..


!f Gaste # 6
The Hall / 15.00

Geçiş Sürecinde 1.0 filmi, çevreye bakışımızı değiştirmek, tüketim kültürü denilen çığın altına daha fazla gömülmeden üretime geçebilmek, türlü türlü yapay gereksinimleri bırakabilmek gibi dertleri olan görsel bir manifesto. Filmin ücretsiz gösteriminden sonra bu konuda öncülük etmiş olan konuklarımızla sürdürülebilir yaşam üzerine sohbet ediyoruz.”

gaste tam sayfa; read in english

+ There are no comments

Add yours