Asker, işçi, kadın. Kaderi ölmek olan neferlerdir. Ara sıra zayi olacaklar ki bir amca arkalarından iki rekat kılıp boy göstersin, kader diye ahkam kessin.


"Utanmasan bile bile lades diyorlar diyeceksin. Keyfimizden ya da başka işleri beğenmediğimizden yerin 2 kilometre altına giriyor değiliz"

1 comment

Add yours

+ Leave a Comment